Agenda

Details van Jaarvergadering Commissie Dorpsbelangen

Titel     Jaarvergadering Commissie Dorpsbelangen
Datum 27-06-2018 -
Aanvang 20.00
Omschrijving     Agenda jaarvergadering Commissie Dorpsbelangen Eext
Woensdag 27 juni 2018, 20.00 uur in het dorpshuis
1. Opening
2. Mededelingen + vaststellen agenda
3. Verslag jaarvergadering 2017 + openbare vergadering 29 november 2017
4. Jaarverslag 2017-2018
5. Financieel jaarverslag
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezing
Vervroegd aftredend i.v.m. verhuizing; Stef Meulenbeld Aftredend en niet herkiesbaar; Anneke Klaas Voorgedragen nieuw bestuurslid; Roelie Brink. Vacature bestuurslid
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot 10 minuten voor de jaarvergadering bij de voorzitter.
8. Terugkoppeling diverse lopende zaken
9. Rondvraag
10. Afsluiting
11.
 
Locatie Dorpshuis Eext

Terug

Agenda

31aug2018
Zomerfeest Eext
Dorpshuis Eext
Meer info
8sep2018
Culturele zaterdag
Meer info
22sep2018
Burendag
Eext
Meer info
   

Bekijk de volledige agendaOntwerp en realisatie:
Hippics Design - Rolde