Agenda

Details van VVV jaarvergadering en nieuwjaarsborrel

Titel     VVV jaarvergadering en nieuwjaarsborrel
Datum 25-01-2019 -
Aanvang 20.00
Omschrijving     Jaarvergadering 2019
Wij nodigen u van harte uit voor de jaarvergadering van de VVV. Deze wordt gehouden op vrijdag 25 januari 2019 in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen / wijzigen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. Notulen jaarvergadering 2018
6. Jaarverslag 2018
7. Financieel verslag 2018
a. Verslag kascommissie
b. Benoemen kascommissie
8. Bestuurssamenstelling
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar zijn dit jaar:
 Rubert Bruining (vz)
 Brenda Meek (secr.)
Tussentijds aftredend:
 Marloes Mennega-Hollander
 Marianne van Bolhuis
Toetredend:
 Marcel Wellen
Twee bestuursfuncties vacant. (Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter
9. Evenementen 2019
 16 februari Slipjacht
 31 mei t/m 10 juni Concours Hippique
 6 juli Tractor Pulling
 Eind augustus Zomerfeest met sterrit
 23 november Sinterklaasintocht
10. Rondvraag
11. Sluiting
Het bestuur
 
Locatie Dorpshuis Eext

Terug

Agenda

25juni2019
Koffieochtend Commissie Dorpsbelangen
Dorpshuis Eext
Meer info
6juli2019
Tractor Pulling Eext Afgelast
Evenemententerrein Eext
Meer info
9juli2019
Koffieochtend Commissie Dorpsbelangen
Dorpshuis Eext
Meer info
   

Bekijk de volledige agendaOntwerp en realisatie:
Hippics Design - Rolde