Agenda

Details van Jaarvergadering Vereniging Dorpsarchief de Kluis

Titel     Jaarvergadering Vereniging Dorpsarchief de Kluis
Datum 19-03-2019 -
Aanvang 19.30
Omschrijving     AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen jaarvergadering 20-03-2018
5. Jaarverslag 2018
6. Verslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming lid kascommissie Aftredend Rinus Muskee; Jantinus Enting blijft nog een jaar lid.
9. Jaarverslag en mededelingen Historisch Tijdschrift
10. Financieel verslag Historisch Tijdschrift
11. Verslag kascommissie Historisch Tijdschrift
12. Benoeming lid kascommissi e Aftredend Addy Hollander; Hennie Schuiling blijft nog een jaar lid.
13. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Tine Enting en Gerrie Bruining (Tegen)Kandidaten kunnen voor het begin van de vergadering worden aangemeld
14. Rondvraag
15. Sluiting
2e Gedeelte van de avond wordt ingevuld door Albert Hovius. Hij geeft een lezing over 100 eeuwen grafcultuur in onze omgeving.
Albert Hovius was jarenlang voorzitter van de Vereniging Historisch Anloo. Samen met Lucas Hoven was hij nauw betrokken bij het, in 2018 uitgekomen, boek “100 eeuwen begraven rond Anloo”.
Bent u nog geen donateur van dorpsmuseum De Kluis en het historisch tijdschrift? Meld u aan via info@dorpsmuseumdekluis.nl; voor €. 10,00 per jaar steunt u De Kluis en ontvangt u 4 keer per jaar het historisch tijdschrift
 
Locatie Café Homan Eext
Meer info https://www.dorpsmuseumdekluiseext.nl

Terug

Agenda

11mei2019
Kunst expositie Braamshof
Braams Hof, Hoofdstraat 21 Eext
Meer info
25mei2019
Brinkpop 2019
Brink Naweg
Meer info
28mei2019
Koffieochtend Commissie Dorpsbelangen
Dorpshuis Eext
Meer info
   

Bekijk de volledige agendaOntwerp en realisatie:
Hippics Design - Rolde