Agenda

Details van Jaarvergadering Vereniging voor Volksvermaken

Titel     Jaarvergadering Vereniging voor Volksvermaken
Datum 12-02-2020 -
Aanvang 20.00
Omschrijving     Vereniging voor Volksvermaken
Secretariaat: J.Lanjouw, Middenstraat 12, 9463PP Eext
Jaarvergadering 2020
Wij nodigen u van harte uit voor de jaarvergadering van de VVV. Deze wordt gehouden op woensdag 12 februari 2020 in het Dorpshuis café Homan, aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen / wijzigen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. Notulen jaarvergadering 2019
6. Jaarverslag 2019
7. Financieel verslag 2019
a. Verslag kascommissie
b. Benoemen kascommissie
8. Bestuurssamenstelling
Toetredend:
 Hendriek Homan
Twee bestuursfuncties vacant. (Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.
9. Evenementen 2020
10. Rondvraag
11. Sluiting
 
Locatie Dorpshuis Eext

Terug

Agenda

8aug2020
Springen (met paarden welteverstaan..)
Evenemententerrein Eext
Meer info
11aug2020
Inloop-koffieochtenden Cie Dorpsbelangen Eext
Dorpshuis Eext
Meer info
12aug2020
Dressuurwedstrijd
Evenemententerrein Eext
Meer info
   

Bekijk de volledige agendaOntwerp en realisatie:
Dundis - Rolde