Nieuws

t Kraantie 20 jaar!
8 december 2017

’t Kraantie 20 jaar!! (door Erwin Matthijssen, voorzitter Comm. Dorpsbelangen)
Eind 1997 verdween met de gemeentelijke herindeling ook het “Mededelingen-blad”
 
van de voormalige gemeente Anloo. Voor het rijke verenigingsleven van Eext vormde dit een probleem omdat deze in belangrijke mate via het Mededelingenblad correspondeerde met haar leden.
Vanuit de Commissie Dorpsbelangen is destijds het initiatief genomen om een mededelingenblad voor het dorp Eext op te richten: ‘t Kraantie.
Hiervoor moeten we de initiatiefnemers nog altijd dankbaar zijn. In de huidige digitale wereld, waarin mail en social-media populair zijn, is de papieren versie van ’t Kraantie iedere week weer een welkome nieuwsbron.
Verenigingen informeren hun leden en andere belangstellenden nog altijd via dit blad, maar ook andere belangrijke informatie komt tot ons via ‘t Kraantie.
 
’t Kraantie kan alleen bestaan dankzij een groep trouwe enthousiaste vrijwilli-gers, waarvan meerdere al vanaf het eerste uur! Heel veel dank daarvoor!
Op de jaarlijkse vergadering met deze medewerkers van ’t Kraantie is ook bijna iedereen aanwezig, dat zegt toch wel wat over hun inzet!
Kostte een abonnement destijds fl.12,50 per jaar, tegenwoordig is dat € 10,00. Vanaf 2018 zal dit worden verhoogd naar € 12,- per jaar. Van deze € 2,- per abonnee extra worden de kosten van het onderhoud van de AED en de training van de AED-vrijwilligers grotendeels bekostigen.
Zo draagt een abonnement op ’t Kraantie ook nog bij aan een hartveilig Eext!
 
 
Van de kopieer- , niet- en vouwploeg (door Jan Talens)
Eind 1997 werd voor het eerst ’t Kraantie gemaakt. Dat gebeurde in overleg met het personeel van de school. We begonnen met 2 ploegen. Omdat ik altijd met het kopieerapparaat van de school gewerkt had, kreeg ik een groep. De andere groep was die van Heinz Weijer.
Het was een hele klus, want al de vellen papier voor de 520 bladen moesten stuk voor stuk door de machine, daarna moesten ze gedraaid worden om ook de achterkant te kopiëren. We waren de hele woensdagmiddag bezig om
’t Kraantie klaar te krijgen!!
Na enkele jaren gingen we over naar een 4-ploegen rooster. De kopij kan tegenwoordig in een keer in de machine, waarna het vanzelf dubbelzijdig geprint wordt. We hoeven daarna alleen nog maar het papier te vouwen en te nieten.
 
Op 1 januari 1998 ging de gemeente Anloo met 3 andere gemeentes op in de gemeente Aa en Hunze. Hierdoor verscheen het “Mededelingenblad voor de gemeente Anloo” voor het laatst op 18 december 1997.
Het blad werd door scholieren in de dorpen huis aan huis bezorgd.
Bij deze laatste uitgave was “de geboorte-aankondiging” van ’t Kraantie (zie rechts) als inlegvel toegevoegd: een oproep aan alle bewoners van Eext en Eexterzandvoort om zich te abonneren op dit nieuwe mededelingenblad.
Kosten fl. 12,50 per jaar.

Werkwijze bij ’t Kraantie
’t Kraantie valt onder de verantwoording van de comm. Dorpsbelangen Eext. De penningmeester van DB-Eext zorgt voor de financiële afwikkeling van de kopij-indieners en adverteerders
Vijf redacteuren stellen, beurtelings, het blad op maandagavond samen.
Op de woensdagochtend wordt het blad zo’n 520 maal gekopieerd, geniet en gevouwen door 4 ploegen van 3 personen (met 2 reserves).
De bladen gaan in tassen naar de coördinatrice, die vervolgens 3 scholieren voor de bezorging aanstuurt. Een 20-tal bladen wordt via de post verstuurd.
Al met al zijn zo’n 24 vrijwilligers bij ’t Kraantie betrokken om te zorgen dat het blad ongeveer 46 keer per jaar bij u in de brievenbus komt.

De bezorging van ‘t Kraantie (door Gea de Wit)
In 1998 zijn de routes uitgezet die de bezorgers tot de dag van vandaag lopen. De coördinatrice voor de bezorging telde de bladen en zette deze klaar voor de bezorgers. Zij ontving van de penningmeester de lijsten met de leden zodat de bezorgers wisten waar ze moesten bezorgen.
Ook kwam de penningmeester 1x in de maand een aftekenlijst en enveloppen, waar het geld voor de bezorgers in zat, brengen (de 3 scholieren krijgen nl. een vergoeding voor de bezorging van de bladen).
Het coördineren van de bezorging heb ik op een bepaald moment overgenomen.
Er kwam verandering in het systeem: de tassen werden door de woensdagochtend-ploeg bij mij bezorgd en konden door de 3 bezorgers bij mij worden opgehaald.
Het geld voor de bezorgers wordt tegenwoordig direct op hun rekening geboekt. Adreswijzigingen e.d. worden digitaal naar de bezorgers gestuurd.
Er zijn in de loop van jaren al verschillende bezorgers geweest en het loopt nog steeds goed. Ze gaan door weer en wind zodat er op donderdagavond geen
huistelefoon (klacht over bezorging) overgaat. We kunnen met plezier terug zien op de afgelopen 20 jaar en hopen dat dit nog jaren door kan gaan.
 
 

Nieuwsarchief

Nieuws uit 2019...
28-06-2019 - Leerlingmuzikanten treden op vo...
28-06-2019 - Koffieochtenden gaan in de zome...
25-06-2019 - Oostermoerfeest 2020
13-06-2019 - Nieuws van Onze Winkel
13-06-2019 - Begraafplaats Eext
15-05-2019 - Tractor Pulling Eext gaat niet ...
08-05-2019 - Wandelen in het Staatsbos
08-05-2019 - Jeu de boulesbanen weer speelkl...
30-04-2019 - Een Maatje (uit het dorp) met e...
30-04-2019 - Verslag Koningsdag in Eext
30-04-2019 - Uitslag marktonderzoek Onze Win...
17-04-2019 - Paasvuur gaat niet door!
16-04-2019 - Grote interesse woningbouw voor...
08-04-2019 - T.O.G.I.D.O. Eext zet jubilaris...
01-04-2019 - Woningbouw voor senioren en sta...
01-04-2019 - Gewijzigd inloopspreekuur Impul...
25-02-2019 - Patijn s paarden revue in Eext.
21-02-2019 - Boermarke kapt boom op ouderwet...
19-02-2019 - Word AutoMaatje. Vervoer op maa...
19-02-2019 - Inloopspreekuur in Eext
18-01-2019 - Boswerkzaamheden starten in het...
09-01-2019 - Driebanden toernooi Eext 2019
09-01-2019 - Onze winkel start online bestel...

Nieuws uit 2018...
28-12-2018 - Oudejaarsknalfeest gaat door!!
20-12-2018 - Doorgang KNALFEEST op 31 decemb...
20-12-2018 - Geen najaarsvergadering Commiss...
20-12-2018 - Glasvezel in Eext!
10-12-2018 - Glasvezel nieuws extra informat...
03-12-2018 - Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. b...
26-11-2018 - Werkzaamheden Naweg/Heiakkers
20-11-2018 - Feestverlichting in Eext
20-11-2018 - Glasvezel nieuws 20 november
20-11-2018 - Commissie Dorpsbelangen nodigt ...
07-11-2018 - Winterfair Eext
02-11-2018 - Sint Maarten
02-11-2018 - Buurtpreventie WhatsApp
02-11-2018 - Kerstmarkt Onze Winkel Eext
24-10-2018 - Kiek Eext belevingswandeltocht ...
11-10-2018 - Muzikaal talent treedt op in Ee...
09-10-2018 - Glasvezelnieuws 9 oktober
01-10-2018 - Commissie Dorpsbelangen Eext Gl...
21-09-2018 - Werkzaamheden aan de rijbaan tu...
05-09-2018 - Verslag en uitslag Sterrit en b...
03-09-2018 - De mooiste boom van Drenthe 201...
25-08-2018 - Boerderij in de buurt
24-07-2018 - Opening jeu de boules banen in ...Ontwerp en realisatie:
Hippics Design - Rolde